"MIK-OIL"  Dystrybucja oraz pośrednictwo w sprzedaży produktów paliwowych PKN ORLEN S.A.

-Kontraktowanie zakupów w cenach hurtowych w sieci stacji Orlen

-Hurtowe dostawy autocysternowe

-Zbiorniki i osprzęt na paliwa płynne